Posts Tagged ‘avtoprodaja’

Avto prodaja

Avto prodaja se je v zadnjih nekaj letih močno upadla. Za to naj bi bila kriva gospodarska kriza kar je povzročilo tudi propad številnih avtomobilskih podjetji. Da bi se avto prodaja izboljšala so nekatere države ponudile subvencije ob nakupu avtomobila kar naj bi dvignilo prodaj avtomobilov na tako raven da podjetja ki proizvajajo avtomobile nebi propadla kar bi privedlo do še več brezposelnih. Brezposelni pa si ne morejo privoščiti avtomobila in krog je sklenjen. Avto prodaja se je le malo dvignila za kar je zaslužna tudi izdelava spletne strani in oglaševanje. Avto prodaja pa je še vedno problem saj se kriza ni povsem polegla tako da tudi izdelava spletne strani in oglaševanje nimata velike veljave pri prodaji avtomobilov.