Potresi

Danes je tehnologija tako napredovala da znamo napovedati vreme za skoraj cel teden na prej napovedati znamo skoraj vse vremenske pojave lahko napovemo veliko plimo, velike valove, napovemo lahko gibanje zraka, temperature. Vendar obstaja še nekaj kar ne moramo napovedati in predvideti. Vendar je ravno to ponavadi vzrok za številne nesreče in smrti veliko ljudi. Seveda govorimo o potresih. In kaj so potresi in kako nastanejo? Če podrobneje pogledamo kaj so potresi  moramo odgovore iskati globoko pod zemljo tudi do 300 kolo metrov. Potres nastane zaradi premikanja tektonskih plošč. Ker je na svetu ve tektonskih plošč se včasih ena zaleti v drugo oziroma se ugrezne pod drugo. V tem primeru nastane potres. Kolikšen je potres pa je odvisno kje je njegovo žarišče. Tako so najmočnejši potresi tisti ki imajo žarišče manj globoko pod zemljo bolj globoko je žarišče manj močan je potres.