Oglaševanje

Oglaševanje je v zadnjem letu prepolovilo prihodke, tako v Sloveniji kot na hrvakem kot tudi drugod po srednje razvitih deželah JV Evrope. Situacija v Evropi je podobna, nekje bolj nekje manj zaostrena.

A kar je pomembno, delež, ki ga prinese oglaševanje podjetjem in zakupnikom, se je bistveno spremenil – glede na kakovost sporočil, ki jih ponuja.

TV oglasi znotraj teme oglaševanje so tako pristali na podobni dilemi – ali se odločiti za oglas na televiziji in morda pristati na kompromisu glede kakovosti ali pa se sprijazniti z realnostjo situacije in kreirati akcijo, ki bo komunicirala preko ostalih medijev. TV oglas sicer res funkcionira znotraj še vedno najbolj razvpitega medija, a oglaševanje je naizprosno in ne nagradi oglaševalcev, ki mediju niso kos. Še vedno pa seveda velja, da z dobro idejo lahko presežete stroške, ki jih zase zahteva oglaševanje na tv ekranu, zato le pogumno naprej.