Lektoriranje besedil

Vse več študentov in dijakov, potrebuje letoriranje del. Lektoriranje je tudi pomembno pri izdelavi spletnih strani, saj mora biti spletna stran lepo slovnično urejena. Vsaka izdelava spletne strani ima v nekem smislu več vrst lektoriranja. Prvo je lektoriranje pri samemu pisanju spletene strani, saj mora biti sintaksa in semantika v sami kodi strani pravilna. Nato sledi lektoriranje samega besedila, ki ga bodo bralci brali na vaši spletni strani, da bo le-to pravilno napisano in razumljivo. Sama izdelava spletne strani pa mora poleg lektoriranja vsebovati tudi oglaševanje, saj s tem pokrbimo, da bo stran bolj prepoznavna in mogoče nas oglaševanje tudi pripelje do zaslužka. Lektoriranje pa se ne uporablja samo pri spletnih straneh marveč povsod, kjer se pojavi kakšno novo besedno delo.