Slovensko angleški prevod

Kaj je izdelava spletne strani?  Izdelava spletne strani je, ko delamo neko stran za širšo javnost, podjetje, fizične osebe,…  Na teh straneh je tudi slovensko angleški prevod. Slovensko angleški prevod je prevod, ki je preveden iz slovenskega jezika v angleškega. Slovensko angleški prevod potrebujemo takrat, ko ne vemo angleške besede in potem v prevajalnik napišemo besedo, ki jo iščemo. Najdeni besedi pa potem rečemo slovensko angleški prevod. Če se učimo angleščino in ne vemo angleškega prevoda, potrebujemo slovar, ki ima slovensko angleški prevod. V tem slovarju poiščemo slovensko besedo, zraven slovenske besede pa piše angleški prevod. Če pa iščemo slovenski prevod za angleško besedo pa potrebujemo angleško slovenski slovar. Te slovarje potrebujemo pri angleščini. Takšen slovar pride v poštev, kadar srečamo besedo, ki je ne poznamo.